Belangrijke informatie en draaiboek kindervakantieweek

Kindervakantieweek 2016  is: maandag 29 t/m woensdag 31 augustus!

De naamkaartjes van de Onderbouw zijn geel, van de bovenbouw zijn ze rood.
De naamkaartjes zijn al gemaakt, zet hier de naam van de begeleider op. Wanneer er een kind verdwaald is kan hij/zij makkelijk naar de groepsleider teruggebracht worden. De hulpouders krijgen ook een naamkaartje, deze zullen voor aanvang van de eerste dag worden uitgereikt.

We hebben 25 hutten.  Er is een onderverdeling in de onderbouw (groep 1 t/m 4)en bovenbouw (groep 5 t/m 8)

Spoorboekje
Iedere leider krijgt een “spoorboekje” hierin worden de namen van de kinderen genoteerd evenals bijzonderheden. Lees dit boekje goed door.  Er zijn per dag diversen activiteiten.  Sommige activiteiten kunnen vervallen in verband met de tijdsdruk.

Vrijwilligers,  zorg ervoor dat alle namen van de kinderen z.s.m.in het spoorboekje genoteert worden en lever het boekje binnen in het gebouw in (uiterlijk om 12:00). Wij verkrijgen hierdoor inzicht in wie welke hut heeft en welke kinderen erbij horen. Het spoorboekje krijgen de leiders weer terug zodra de gegevens verwerkt zijn.

EHBO / BHV
Mensen van de EHBO / BHV zijn als vrijwilliger aanwezig.

Toiletten
In het gebouw van de schaatsbaan zijn 4 toiletten aanwezig.

Vuilnis
Er zullen emmers/zakken bij de hutten komen. Zorg ervoor dat de kinderen deze gebruiken en gooi de emmer/zakken aan het einde van de dag even leeg in één van de containers. Wanneer de kinderen naar huis gaan zullen er nieuwe vuilniszakken worden aangeboden.

Schoonheidscommissie
Het veld zal gecontroleerd worden op netheid, de vrijwilligers zorgen er voor dat de kinderen aangespoort worden om allereerst hun eigen rommel op te ruimen. Papiertjes,  pakjes drinken, maar ook rondslingerend hout en spijkers.Aan het einde van de dag dient alles rondom de hutten opgeruimd te zijn.

Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen worden op 1 punt ( bij de in/uitgang van de schaatsbaan) verzameld. De zaterdag na de kindervakantieweek (20 augustus) heeft u nog de mogelijkheid om verloren spullen op te halen bij de ijsbaan daarna liggen de gevonden voorwerpen nog enige tijd bij een van de bestuursleden.

Lunch
Groepsleiders lunchen met hun eigen groepje. Zorg ervoor als leider ook voor dat je een lunchpakket bij je hebt.

Eten en drinken tijdens de kindervakantie week
Graag willen we dat u de kinderen voorziet van eten/drinken voordat u zelf iets gaat nuttigen.

Clubgebouw
Het clubgebouw van de schaatsbaan is uitsluitend toegankelijk voor de vrijwilligers en kinderen die naar het toilet gaan.

Blijf na het toiletgebruik niet binnen maar ga weer naar buiten toe.

In geval van problemen onderling of met de kinderen
Meld dit aan het bestuur zodat er naar een oplossing gezocht kan worden.

Opbouwen en afbreken

Opbouwen wordt op de zaterdag (en zondag) voor de kindervakantieweek gedaan en afbreken de zaterdag na de kindervakantieweek. Het is niet toegestaan dat kinderen (zaterdag/zondag) komen helpen zonder dat de ouder daarbij aanwezig is om te helpen.